Jindřich (III)., Berka z Dubé

1326–1333

26. září 1326 jmenoval papež Jan XXI. nového biskupa, kterým se na královo doporučení stal dosavadní dómský probošt u sv. Víta v Praze a podjáhen Jindřich Berka z Dubé, syn moravského zemského hejtmana Hynka z Dubé, muž literárně vzdělaný a obratný znalec v církevním i společenském jednání.

Za něho byla spojena fara ve Vyškově s kapitulním děkanstvím olomouckým.

Zdržoval se většinu svého života v Praze.

Tam také zemřel 29. prosince 1333 a byl pohřben v chrámu sv. Víta.