Jan XV. (XVIII.), Mezon z Telče

1576–1578

Narodil se v Jindřichově Hradci, rodově však pocházel zřejmě z Telče. Vyrostl bez matky a byl vychován v jezuitských ústavech v Římě a Bologni, kde nabyl charakteru ostře vyhraněného. Ještě za studií se stal v roce 1569 olomouckým kanovníkem. Jako kapitulní děkan byl 13. února 1576 zvolen biskupem.

Třebas měl těžkou pozici, neboť se proti němu postavili stavové, kteří jej nepovažovali za sobě rovného (byl občanského původu), třebas nenalézal oporu v kapitule, dovedl se postavit téměř proti celé Moravě, aby jako biskup v duchu Tridentina uhájil dosavadní postavení moravského katolicismu i vnější jeho državy pro budoucnost neztenčené a aby zabránil šíření nových náboženských směrů.

Jenomže brzy nato náhle v Brně zemřel – byl otráven – 6. února 1578.

Byl pohřben v olomoucké katedrále sv. Václava.