Jan XIV. (XVII.), Grodecký

1572–1574

Pocházel z Brodů a byl syn Matěje a jeho manželky Heleny, rozené Staroveské. Po studiích v Krakově, Římě a Padově se stal olomouckým kanovníkem, děkanem hlohovské kapituly, kancléřem kapituly vratislavské a roku 1567 proboštem brněnské kapituly.

Tam věnoval spolu se svým bratrem Václavem jezuitům dům na Petrově k založení probačního domu a statky v Komárově, Heršpicích a Bohunicích.

Roku 1571 jej jmenoval biskup scholastikem olomoucké kapituly a téhož roku 30. prosince svým generálním vikářem. Vydal tiskem katecheze sv. Cyrila Jeruzalemského.

16. července 1572 jej zvolila kapitula svým biskupem. Nemohl však své horlivé snahy rozvinout, neboť brzy nato zemřel – byl otráven – 16. ledna 1574.