Jan XIII. (XVI.), Dubravius

1541–1553

Jan Skála z Doubravky a Hradiště se psal latinizovanou formou Dubravius. Narodil se v Plzni roku 1486 a byl občanského původu. Již na studiích přilnul k humanismu.

Po návratu z Bologně se uchýlil na Moravu, kde byl přijat za kancléře biskupa Stanislava. U něho se těšil velké oblibě, takže ten ho 7. května 1513 jmenoval arcijáhnem olomoucké kapituly.

S biskupem se živě účastnil zápasu se šířícím se učením Luterovým, které na Moravu přinesl jihlavský kazatel Pavel Sperat.

30. dubna 1541 Jana z Doubravky kapitula postavila do čela diecéze jako biskupa. Má značný význam pro dějiny olomouckého biskupství jako latinský humanistický spisovatel. Vynikal klasickou znalostí církevního i světského práva, důkladnou přesností a ohnivou výmluvností.

Zemřel – raněn mrtvicí – 6. září 1553.