Jan XII. (XIII.), Ház z Brna

1450–1454

Pocházel z brněnské měšťanské rodiny. Údajně byl k nástupnictví vybrán již svým předchůdcem Pavlem z Miličína pro své vynikající ctnosti a vzácnou rozvahu.

3. října 1444 ho zvolila kapitula za svého probošta, jako vzdělaného a moudrého muže; zároveň zastával úřad generálního vikáře.

8. července 1450 přijal ve Vídni biskupské svěcení a byl postaven do čela olomoucké diecéze.

Na svém biskupském hradě Mírov hostil známého františkánského kazatele Jana z Míšně. 28. října 1453 korunoval v katedrále sv. Víta v Praze Ladislava Pohrobka na českého krále.

19. května 1454 v biskupském městě Mohelnici nečekaně zemřel a byl pohřben v katedrále.