Jan X. (XI.), Mráz

1397–1403

Byl synem zemana ze Skočic u Klatov. V cizině dobyl doktorátu práv a pobyt za hranicemi mu patrně prospěl na jeho diplomatické dráze.

Od roku 1390 byl proboštem křížovníků Božího hrobu v Praze na Zderaze. Roku 1392 dosáhl biskupství lebušského a roku 1397 olomouckého. Byla to zčásti odměna za diplomatická poslání, jež plnil jako člen korunní rady.

Při své intronizaci nalezl biskupské statky většinou zpustošeny. Nemohl je však uvést do pořádku, neboť byl nucen pokračovat v boji proti markraběti Prokopovi.

Ke smíru došlo až v roce 1403, takže toužebného klidu se nedočkal, zemřel 11. srpna a byl pohřben v katedrále před vchodem do sakristie.