Jan VIII., Očko z Vlašimi

1351–1364

Narodil se asi v roce 1292. Vynikal jako diplomat svou vzdělaností a rozvahou. Církevní dráhu zahájil získáním kanonikátů v Mělníku, ve Staré Boleslavi a ve Vratislavi. Jako probošt u Všech svatých na Hradě pražském se na přání Karla IV. stal olomouckým biskupem 17. listopadu 1351.

Za jeho olomouckého episkopátu byly založeny konventy augustiniánů – eremitů u sv. Tomáše v Brně (1353), v Moravském Krumlově (1355) a rezidence u sv. Klimenta u Osvětiman (1358).

V roce 1360 založil v Olomouci první oltář ke cti soluňských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje.

Po smrti arcibiskupa Arnošta byl z podnětu a na přání Karla IV. postulován svatovítskou kapitulou za pražského arcibiskupa 12. června 1364 a v roce 1378 se stal prvním kardinálem českého původu.

Zemřel 14. ledna 1380 a byl pohřben v katedrále sv. Víta.