Jan VI., z Valdštejna

1302–1311

Byl nazýván Holý a za biskupa byl vybrán z řad katedrální kapituly.

Jako biskup příliš nezasahoval do veřejných záležitostí a zdá se, že nebyl ani dobrým hospodářem. Za něho byl v budově kapitulního děkanství 4. srpna 1306 zavražděn poslední Přemyslovec Václav III. na cestě do Polska. Zemřel 7. října 1311 a byl pohřben v olomoucké katedrále.