Jan V., Bavor

1199–1201

Pocházel z české šlechtické rodiny, byl řeholníkem strahovského kláštera.

Po Engelbertovi, pro vysoký věk nepříliš horlivém, ani Jan V. nikterak nepřispěl k rozkvětu moravské diecéze, nevynikal opravdovým náboženským uvědoměním.

1. října 1201 byl raněn mrtvicí při svěcení oltáře v milevském klášteře, zemřel 6. října 1201. Byl pohřben na Strahově.

Jan V. byl posledním ze sedmi po sobě jdoucích olomouckých biskupů, počínaje Janem III. (dále ještě Jan IV., Dětleb, Pelhřim, Kaim a Engelbert), kteří byli na biskupský stolec dosazeni z řad premonstrátů a celkem stáli v čele diecéze 51 let.