Jan IX., ze Středy

1364–1380

Narodil se kolem roku 1310 ve Vysokém Mýtě v severovýchodních Čechách (de Altha Mutha). Mládí prožil v Kladsku, kde vystudoval a získal kněžské svěcení. Roku 1344 nastoupil jako farář ve Středě. Protože mu bylo zabráněno ujmout se biskupství v Naumburgu, kam byl jmenován, náhradou dostal uprázdněný stolec v Litomyšli, kde byl 9. října 1353 jmenován.

Stal se důvěrníkem a rádcem Karla IV. a jako kancléř ho doprovázel i na cestách do zahraničí. V Litomyšli proto mnoho nepobýval. V roce 1364 došlo po smrti pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic k velkým přesunům na biskupských stolcích. Olomoucký biskup Jan Očko z Vlašimi byl ustanoven arcibiskupem pražským a na jeho místo přišel do Olomouce 12. července 1364 Jan ze Středy.

Důkladně opravil katedrální kostel, zničený ohněm, a roku 1380 slavil v Kroměříži diecézní synodu. Ve zvláštní úctě choval vedle Panny Marie také sv. Cyrila a Metoděje. Zavedl jejich svátek ve své diecézi a vymohl právo pontifikálií pro velehradského opata.

Byl předním pěstitelem ranného humanizmu u nás a tím i šiřitelem úcty sv. Jeronýma a sv. Augustina. Za něho byla také zřízena kanonie augustiniánů lateránských ve Šternberku a klášter bosých augustiniánů u sv. Tomáše v Brně.

Na přelomu let 1373–1374 se dostal s Karlem IV. do sporu, stejně tak i s moravskými Lucemburky Joštem, Prokopem a Janem Soběslavem i s městem Olomouc. Biskup i kapitula museli opustit město, nad nímž pak vyhlásil interdikt. Biskupská rezidence byla vypálena a katedrála poškozena.

Jan ze Středy toužil po vratislavském biskupství, až ho konečně roku 1380 tamější kapitula zvolila. Dříve než mohl nastoupit, zemřel v Modřicích 24. prosince 1380. Pohřben byl v Litomyšli v klášteře bratří poustevníků řádu sv. Augustina, který založil a dotoval.