Jan IV., Lysý

1157–1172

Řeholník strahovské kanonie, později premonstrátský opat v Litomyšli byl 24. září 1157 povolán za biskupa, biskupské svěcení přijal 20. října.

Ve své diecézi byl vřele přijat jak kněžstvem, tak i lidem, a proslul jako velmi moudrý, laskavý a štědrý.

Zemřel 1. dubna 1172 a byl pohřben v klášteře Hradisko u Olomouce.