Jan III., Obedenovit

1150–1157

Ze Strahova ještě před pohřbením Zdíkovým, 21. července 1150, byl vybrán jeho nástupce Jan, syn Obdenův, Zdíkův kaplan, muž ještě velmi mladý.

Pro svou spravedlnost a mravní přísnost, ale i vlídnost a skromnost, v níž nikdy nezapřel řeholníka, byl všeobecně oblíben.

Klášter Hradisko předal premonstrátskému řádu, když předtím se souhlasem knížete Oty III. Olomouckého byli z něho násilně vystěhováni benediktini.

Zemřel 19. února 1157. Byl pohřben v katedrále sv. Václava při vstupu do kněžiště u chórových lavic, pod bílým mramorovým kamenem.