Jan II., Břichatý

1104–1126

Jako biskup se dovedl v neklidných dobách knížecích konfliktů vyvarovat nepřátelství, žil v dobré shodě i se Svatoplukem, Otou, Vladislavem a Soběslavem.

Za něho položil kníže Svatopluk základy k novému kostelu sv. Václava. Snad k založení vyšel podnět od samého biskupa, který se velmi horlivě staral o rozhojnění kostelních důchodů. Získal pro svůj kostel od knížete Oty statky Kroměříž a Jestbořice v Čechách.

Zemřel 21. února 1126.