Jan I.

1063–1085

Roku 1063 uvedl Vratislav I. ke kostelu sv. Petra v Olomouci jako prvního biskupa Jana I., který byl břevnovským mnichem.

Tento první biskup, prostý a upřímný stařec, který i jako hodnostář zachovával naprostou řeholní chudobu, zakusil nesmírnou tělesnou i duchovní potupu a strasti od neduchovního pražského biskupa Jaromíra.

Jan I. roku 1078 vysvětil klášter Hradisko u Olomouce za přítomnosti krále Vratislava, břevnovského opata Mernharda a sázavského Víta.

Zemřel 25. listopadu 1085.