Jan Graubner

1992–2022

Narodil se 29. srpna 1948 v Brně. V roce 1967 maturoval na SVVŠ ve Strážnici a ke studiu teologie byl přijat v roce 1968. (Neměl dělnický původ, proto předtím rok pracoval jako dělník v Závodech přesného strojírenství v Gottwaldově, nynějším Zlíně.)

Teologii studoval na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Olomouci v letech 1968–1973 a kněžské svěcení přijal roku 1973. Poté působil v duchovní správě ve Zlíně a Valašských Kloboukách, naposledy byl od roku 1982 farářem ve Vizovicích a excurrendo administrátorem v Provodově a Horní Lhotě.

Titulárním biskupem tagarijským a pomocným biskupem olomouckým byl jmenován 17. března 1990, biskupské svěcení přijal 7. dubna v Olomouci. Za své biskupské heslo si zvolil slova Quod dixerit vobis facite – „Co vám řekne, učiňte“ z Janova evangelia.

Po smrti arcibiskupa Vaňáka byl sborem konzultorů zvolen administrátorem olomoucké arcidiecéze. Arcibiskupem olomouckým byl jmenován 28. září 1992 a správu arcidiecéze převzal 7. listopadu 1992.

První velkou událostí jeho pontifikátu byla 21. května 1995 slavnostní kanonizační bohoslužba na letišti v Olomouci-Neředíně, při níž papež Jan Pavel II. prohlásil za svaté Jana Sarkandra a Zdislavu z Lemberka. Odpoledne se papež zúčastnil setkání s mládeží na Svatém Kopečku u Olomouce, které sám označil za jedno z nejkrásnějších, které s mládeží prožil.

V témže roce olomoucký arcibiskup vyhlásil děkanátní poutě za obnovu rodin a kněžská povolání (první sobotu v měsíci ve Frýdku, druhou sobotu na Velehradě a třetí sobotu v olomoucké katedrále) se základním poutním programem společné modlitby růžence, adorace a mše svaté.

8. prosince 1995 ukončil několikaleté šetření svatosti života služebnice Boží Aničky Zelíkové z Napajedel.

Další historickou událostí se stalo zřízení nové ostravsko-opavské diecéze, vyhlášené papežem Janem Pavlem II. dne 30. května 1996. Jejím prvním biskupem se stal pražský pomocný biskup František Lobkowicz a do úřadu byl uveden 31. srpna 1996. Do nové diecéze přešlo jedenáct děkanátů a počet farností olomoucké arcidiecéze se tím snížil ze 731 na 419.

21. září 1999 byl v Olomouci ukončen diecézní proces blahořečení P. Antonína Šuránka (1902–1982), bývalého spirituála olomouckého kněžského semináře.

V roce 2000 v roce Velkého jubilea byl obnoven eucharistický průvod městem ve čtvrtek o slavnosti Těla a Krve Páně a stal se tradicí.

20. ledna 2001 ve Fryštáku u Zlína ukončil olomoucký arcibiskup diecézní beatifikační proces prvního českého salesiána P. Ignáce Stuchlého.

V letech 2000–2010 byl arcibiskup Graubner předsedou České biskupské konference a znovu jím je od roku 2020, zastává rovněž funkce delegáta ČBK pro misie a novou evangelizaci a pro charitu a sociální služby.

Dne 13. května 2022 ho papež František jmenoval 37. pražským arcibiskupem a 25. českým primasem, úřadu se ujal 2. července téhož roku.

Zasadil se a nadále se významným způsobem zasazuje o obnovu poutních míst Svatého Hostýna a Velehradu: za dobu jeho působení se podařilo zásadně rekonstruovat oba poutní areály a vytvořit zázemí pro četné duchovní i turistické aktivity. Z jeho iniciativy prošla v letech 1999–2008 generální opravou olomoucká katedrála sv. Václava, a to po více než sto letech od své novogotické přestavby.