Jakub Arnošt, hrabě z Lichtensteinu

1738–1745

Narodil se 14. února 1690 na zámku Hertwigswaldu ve Slezsku.

Prošel jezuitskými školami od počátečních studií v Olomouci až po Germanikum v Římě. Již 29. června 1709 byl instalován za kanovníka v Olomouci, později získal také kanonikát v Salcburku. Dne 17. ledna 1728 byl zvolen za biskupa v Seckau a jmenován tajným císařským radou. 11. října 1738 byl olomouckou kapitulou postulován za biskupa olomouckého.

Jako biskup kladl veliký důraz na katechetické vyučování a v Bílé Vodě založil piaristickou kolej.

V roce 1742 byl nucen uprchnout před pruskými vojsky, která se usadila v Olomouci.

12. května 1743 korunoval Marii Terezii za českou královnu.

13. ledna 1745 byl zvolen novým arcibiskupem salcburským.

Zemřel 12. června 1747 v Salcburku, kde byl také pohřben.