František Vaňák

1989–1991

Narodil se 28. června 1916 ve Vojtěchově (farnost Luká). Středoškolské vzdělání získal na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži, kde maturoval v roce 1936. Bohoslovecká studia na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Olomouci ukončil roku 1941 a na kněze byl vysvěcen 5. července 1941.

Jako kněz působil ve Frenštátě pod Radhoštěm, pak v Olomouci u sv. Michala a v Rýmařově opět u sv. Michala. Patrně proto si později do svého biskupského znaku zvolil heslo Quis ut Deus („Kdo jako Bůh“, překlad hebrejského jména Michael).

V březnu 1950 byl promován na doktora teologie. Po promoci byl jmenován prosynodálním soudcem církevního soudu a v roce 1964 byl ustanoven oficiálem církevního soudu.

Po 20 měsících sedisvakance jmenoval papež Jan Pavel II. dne 26. července 1989 ThDr. Františka Vaňáka apoštolským administrátorem arcidiecéze olomoucké. Biskupské svěcení přijal 26. srpna 1989 v Olomouci.

Po svatořečení Anežky České v Římě (12. listopadu 1989) byl 21. prosince 1989 jmenován arcibiskupem olomouckým a metropolitou moravským. Arcidiecézi převzal do své správy 17. března 1990. V tentýž den jmenoval Svatý otec Jan Pavel II. jeho pomocné biskupy, Mons. Jana Graubnera a Mons. Josefa Hrdličku. Biskupské svěcení přijali oba 7. dubna v Olomouci.

Velkou událostí bylo přivítání Svatého otce Jana Pavla II. na Velehradě dne 22. dubna 1990. Arcibiskup Vaňák při této příležitosti převzal z rukou papeže pallium metropolity.

Za přednostní úkol své biskupské služby si stanovil obnovení olomouckého kněžského semináře a dosažení svatořečení blahoslaveného Jana Sarkandra. Budovu kněžského semináře na Žerotínově náměstí v Olomouci dostalo arcibiskupství zpět v roce 1990. Nejnutnější opravy byly provedeny během prázdnin, takže bohoslovci mohli 27. září 1990 nastoupit. Dne 8. října pak začala výuka na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě a 22. října byla fakulta opět včleněna do Univerzity Palackého. Od 1. září 1991 bylo obnoveno Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži.

František Vaňák se hlásil k odkazu svého předchůdce Antonína Cyrila Stojana.

V rozvíjející se pastýřské službě arcibiskup vážně onemocněl a zemřel 14. září 1991 v nemocnici v Městě Albrechticích u Krnova. Arcidiecéze se s ním rozloučila v olomoucké katedrále 23. září 1991. Téhož dne byl podle vlastního přání pohřben na Svatém Hostýně, aby tak byl nablízku poutníkům, jejichž modlitbě se svěřil.