Ferdinand Julius, hrabě Troyer z Troyersteinu

kardinál
1745–1758

Pocházel z Brixenu, kde se narodil 20. ledna 1698. Vyšší studia absolvoval v Římě. Členem olomoucké kapituly byl od 25. září 1711, na kněze byl vysvěcen 25. prosince 1720 v Římě. Prelátem scholastikem olomoucké kapituly byl jmenován v roce 1741.

V náročné a složité době byl jednomyslně zvolen biskupem 9. prosince 1745.

V květnu 1746 se stal císařským tajným radou; kardinálským purpurem byl ozdoben v dubnu 1747. Po smrti vídeňského arcibiskupa Kollonitsche byl jmenován protektorem Germanie.

S velkou energií usiloval o beatifikaci Jana Sarkandra, ale stejně jako biskup Schrattenbach, ani on ve svém úsilí neuspěl. Vizitoval celou diecézi, zřídil mnoho děkanátů, far a kaplanských míst.

Kroměřížský zámek – ohněm značně zničený – dal znovu obnovit. Přispěl také značným nákladem k velkolepé stavbě piaristického kostela v tomto městě.

Zemřel v Brně 5. února 1758. Jeho tělesné pozůstatky byly převezeny do Olomouce a zde uloženy v kryptě katedrály sv. Václava.