Dětřich z Jindřichova Hradce

1281–1302

Pocházel z českého rodu pánů z Hradce, byl synem olomouckého purkrabího. Stal se olomouckým kanovníkem a 26. března 1281 byl kapitulou zvolen biskupem.

Měl dobře zařízenou a organizovanou biskupskou kancelář. Za něho se poprvé mohlo mluvit o biskupské kanceláři v pravém slova smyslu.

Roku 1296 povýšil brněnský kostel sv. Petra a Pavla na kolegiátní a zřídil při něm kapitulu.

2. června 1297 byl přítomen na slavné korunovaci českého krále Václava II. v katedrále sv. Víta v Praze.

Zemřel 10. října 1320 a byl pohřben v olomoucké katedrále při vstupu do kněžiště.