Dětleb

1172–1181

Z vůle krále Vladislava se stal nástupcem Jana IV. Dětleb. Zřejmě již starší muž, předtím snad kaplan pražského biskupa Daniele I. a jeho průvodce na slavné milánské výpravě, pak pražský kanovník a bechyňský arcijáhen.

Nebyl asi vzdálen ani Danielovu církevnímu smýšlení a tudíž si přál, jako Daniel, reformu církve.

Zemřel 4. listopadu 1181 a byl pohřben v chrámu strahovského kláštera.