Bohuslav ze Zvole (Bohuš)

1454–1457

Byl synovcem biskupa Konráda ze Zvole. Od roku 1434 studoval ve Vídni a v roce 1442 získal doktorát církevního práva.

V roce 1446 se stal olomouckým oficiálem a roku 1447 generálním vikářem.

Byl značným odpůrcem husitství.

Jako kanovníka olomouckého a generálního vikáře ho kapitula zvolila 27. března 1451 za svého děkana.

Tehdy proslul tím, že v jeho domě přebýval minorita, světec a veliký řečník sv. Jan Kapistrán, jenž se osvědčil jako vůdce křesťanského vojska proti Turkům, a podle rozkazu Mikuláše V. měl pohnout husity k tomu, aby se vzdali kalicha a srovnali se s obecnou církví.

Bohuš se stal olomouckým biskupem v roce 1454. Byl moudrým státníkem, rádcem Ladislavovým. Vykoupil Kroměříž, i když později ve finanční tísni byl nucen ji opět zastavit.

31. července 1457 byl ve Vídni otráven sektářskými bludaři. Byl pohřben v katedrále v Olomouci.