Bernard Zoubek ze Zdětína

1540–1541

Pocházel ze vznešené moravské rodiny. Vzdělání nabyl na italských univerzitách, především v Bologni a Perugi. Stal se doktorem obojího práva.

Roku 1525 se stal scholastikem olomoucké kapituly. S oblibou kázal lidu.

3. listopadu 1530 ho kapitula zvolila za svého děkana. Byl generálním vikářem svého předchůdce biskupa Stanislava Thurza. Vystupoval otevřeně proti českým bratřím.

V květnu 1540 byl zvolen olomouckým biskupem, ale zemřel ještě před svým potvrzením 12. března 1541. Byl pohřben v katedrále před oltářem sv. Kristýna. Je charakterizován jako učenec, vynikající výmluvností.