Antonín Theodor, hrabě Colloredo-Waldsee

kardinál
1777–1811

Narodil se 10. srpna 1726 ve Vídni. Teologická studia v Padově zakončil 3. března 1752 doktorskou hodností. Dne 5. prosince 1746 se stal nesídelním a 25. října 1764 sídelním kanovníkem olomouckým. O dva roky později stál v čele kroměřížské kapituly jako její probošt. Za děkana olomoucké kapituly byl zvolen 30. května 1776.

Dne 13. června byl pak jmenován generálním vikářem. Pilně se účastnil jednání o rozdělení diecéze. Dne 6. října 1777 jej zvolila kapitula za biskupa.

5. prosince 1777 bulou „Suprema dispositione“ papeže Pia VI. bylo olomoucké biskupství povýšeno na arcibiskupství. Tak se stal Colloredo na Moravě – po sv. Metoději – prvním arcibiskupem.

K prohloubení náboženského života rozdělil arcidiecézi na osm arcikněžství. Celou arcidiecézi, která byla tenkrát zmítána náboženskými zmatky, zvizitoval roku 1780. Dne 17. ledna 1803 byl ozdoben kardinálským purpurem. Byl milován panovníkem i svými věřícími. Pro pomoc dostal ve stáří roku 1805 za koadjutora rakouského arcivévodu Rudolfa Jana, kterého přijal s otcovskou láskou.

V roce 1805 před bitvou u Slavkova hostil v rezidenci rakouského císaře Františka II. a ruského cara Alexandra I. s vrchním velitelem ruské armády.

Zemřel 12. září 1811 v Kroměříži a byl pohřben v chrámu sv. Mořice v Kroměříži.