Olomoucké biskupství vzniklo v roce 1063 znovuobsazením moravského biskupství Metodějova z roku 869, nyní se sídlem v Olomouci. V období do roku 1063 zmiňují historické prameny několik jmen moravských biskupů, mimo jiné Jana, Silvestra nebo Vracena.

Biskupové (1063–1777)

1. Jan I. 1063–1085
2. Ondřej I. 1091–1096
3. Petr I. 1099–1104
4. Jan II., Břichatý 1104–1126
5. Jindřich (II.), Zdík 1126–1150
6. Jan III., Obedenovit 1150–1157
7. Jan IV., Lysý 1157–1172
8. Dětleb 1172–1181
9. Pelhřim (Peregrinus) 1181–1184
10. Kaim (Kajim) 1186–1194
11. Engelbert 1194–1199
12. Jan V., Bavor 1199–1201
13. Robert 1202–1240
14. Bruno, hrabě ze Schaumburgu 1245–1281
15. Dětřich z Jindřichova Hradce 1281–1302
16. Jan VI., z Valdštejna 1302–1311
17. Petr II. z Pontecorvo 1311–1316
18. Konrád I. 1316–1326
19. Jindřich (III)., Berka z Dubé 1326–1333
20. Jan VII., řečený Volek 1334–1351
21. Jan VIII., Očko z Vlašimi 1351–1364
22. Jan IX., ze Středy 1364–1380
23. Petr III., zvaný Jelito 1381–1387
24. Mikuláš z Riesenburgu 1388–1397
25. Jan X. (XI.), Mráz 1397–1403
26. Ladislav z Kravař, zvaný Lacek 1403–1408
27. Konrád (II.), z Vechty 1408–1413
28. Václav Králík z Buřenic 1413–1416
29. Jan XI. (XII.), Železný 1416–1430 kardinál
30. Konrád III. (Kuneš), ze Zvole 1430–1434
31. Pavel z Miličína 1434–1450
32. Jan XII. (XIII.), Ház z Brna 1450–1454
33. Bohuslav ze Zvole (Bohuš) 1454–1457
34. Protáz Černohorský z Boskovic 1458–1482
35. Stanislav Thurzo, hrabě 1496–1540
36. Bernard Zoubek ze Zdětína 1540–1541
37. Jan XIII. (XVI.), Dubravius 1541–1553
38. Marek Khuen 1553–1565
39. Vilém Prusinovský 1565–1572
40. Jan XIV. (XVII.), Grodecký 1572–1574
41. Tomáš Albín z Helfenburgu 1574–1575
42. Jan XV. (XVIII.), Mezon z Telče 1576–1578
43. Stanislav (II.), Pavlovský 1579–1598
44. František z Dietrichštejna 1599–1636 kardinál
45. Jan XVI. (XIX.), Arnošt Platejs z Platenštejna 1636–1637
46. Leopold (I.), Vilém 1637–1662
47. Karel (I.), Josef 1663–1664
48. Karel (II.), hrabě z Lichtensteinu-Castelcorna 1664–1695
49. Karel (III.), vévoda Lotrinský 1695–1710
50. Wolfgang Hannibal, hrabě Schrattenbach 1711–1738 kardinál
51. Jakub Arnošt, hrabě z Lichtensteinu 1738–1745
52. Ferdinand Julius, hrabě Troyer z Troyersteinu 1745–1758 kardinál
53. Leopold (II.), Bedřich Egckh z Hungersbachu 1758–1760
54. Maxmilián, hrabě Hamilton 1761–1776

Arcibiskupové (od roku 1777)

1. (55.) Antonín Theodor, hrabě Colloredo-Waldsee 1777–1811 kardinál
2. (56.) Maria Tadeáš, hrabě Trauttmansdorf 1811–1819 kardinál
3. (57.) Rudolf Jan 1819–1831 kardinál
4. (58.) Maria Ferdinand, hrabě Chotek 1831–1836
5. (59.) Maxmilián, baron Sommerau-Beckh 1837–1853 kardinál
6. (60.) Bedřich, lankrabě Fürstenberk 1853–1892 kardinál
7. (61.) Theodor Kohn 1892–1904
8. (62.) František Saleský Bauer 1904–1915
9. (63.) Lev Skrbenský, svobodný pán z Hříště 1916–1920 kardinál
10. (64.) Antonín Cyril Stojan 1921–1923
11. (65.) Leopold Prečan 1923–1947
12. (66.) Josef Karel Matocha 1948–1961
67. Josef Vrana 1973–1987 biskup – apoštolský administrátor
13. (68.) František Vaňák 1989–1991
14. (69.) Jan Graubner 1992–2022

 

Celou posloupnost biskupů a arcibiskupů olomouckých si lze prohlédnout ve formátu pdf na tomto místě (18 MB).