Církevní firmy

Církvi jde především o duchovní rozvoj člověka, ale zároveň chce přinášet hmatatelnou pomoc svému okolí. Pečuje o slabé a nemocné, angažuje se ve školství, věnuje se rodinám. Aby církev mohla lidem sloužit, musí na to mít zdroje. Proto se arcibiskupství aktivně věnuje i podnikání. Od lesnictví a zemědělství až po restauraci s pizzerií.

Hlavním posláním církve je duchovní služba: slavení bohoslužeb, udělování svátostí, jako je manželství a křest, nebo osobní doprovázení. Vedle toho se ovšem církev věnuje také řadě dalších činností, které jí pomáhají toto hlavní poslání lépe naplňovat: je zřizovatelem církevních škol, pořádá množství vzdělávacích a volnočasových aktivit nebo se věnuje péči o nemocné a potřebné. Toto působení se přitom neobejde bez hmotných prostředků, a v jejich zajištění pomáhá také hospodářská činnost.

Podnikatelské aktivity olomouckého arcibiskupství se orientují především na oblasti, jimž se církevní hospodaření tradičně věnovalo: arcibiskupství podniká zejména v oboru lesnictví, zemědělství a vinohradnictví a s výsledky této své činnosti pak pracuje i dále.