Pomocní biskupové

Pomocní biskupové jsou pravou rukou sídelního biskupa, který spravuje celou diecézi. Na jednoho člověka je to přece jenom příliš, proto určité části diecéze nebo oblasti práce předá pomocným biskupům.

Od roku 1990 vykonával funkci pomocného biskupa Mons. Josef Hrdlička. V roce 2017 dovršil věk 75 let, a proto v souladu s kanonickým právem úřad opustil.

V říjnu 2017 jmenoval papež František dva nové pomocné biskupy, Mons. Antonína Baslera a Mons. Josefa Nuzíka. Oba jsou zároveň generálními vikáři diecéze.

Mons. Josef Nuzík

pomocný biskup, generální vikář

tel.: 587 405 200

e-mail: nuzik.josef@ado.cz

Životopis
Kalendář

Mons. Antonín Basler

pomocný biskup, kancléř, generální vikář

tel.: 587 405 202

e-mail: basler.antonin@ado.cz

Životopis
Kalendář

Sekretariát