Badatel/filmař je povinen si přečíst podmínky, na základě kterých mu bude umožněn vstup/fotografování/filmování v církevních objektech.

Obvyklá doba pro vyřízení povolení je 14 dní.

 

Pokyny pro badatele – kostely

 • Pokud badatel potřebuje (např. pro publikační účely, studijní účely, či soukromou potřebu atd.) pořídit fotografie kostelů (exteriér, interiér) jejich vybavení (obrazy, nástěnné malby, atd.), jež jsou na území Olomoucké arcidiecéze (mimo objekty církevních řádů), potřebuje k tomu písemný souhlas Arcibiskupství olomouckého.
 • Žádosti o tento souhlas je možné zasílat písemně, e-mailem, nebo přes elektronický formulář na adresu památkové péče Arcibiskupství olomouckého (kontakt zde). Žádost je nutno kompletně vyplnit: jméno; datum, dle pokynů ve formuláři.
 • Badatelé institucí (škol, univerzit, atd.) jsou povinni předložit potvrzení o studiu či jiný dokument od své instituce pověřující je na tématu bádat.
 • Povolení je zasláno v písemné podobě poštou (e-mailem) na adresu uvedenou v žádosti.
 • Prohlídku kostela si domluví žadatel se správcem objektu (kontakty zde).

 

Pokyny pro badatele – sbírky Arcibiskupství olomouckého

 • Pokud badatel potřebuje (např. pro publikační účely, studijní účely, či soukromou potřebu atd.) pořídit fotografie sbírkových předmětů (obrazy, sochy, atd.), jež jsou uloženy v Muzeu umění Olomouc-Arcidiecézním muzeu Olomouc, Arcibiskupském paláci v Olomouci, Arcibiskupském zámku v Kroměříži, atd., potřebuje k tomu písemný souhlas Arcibiskupství olomouckého.
 • Žádosti o tento souhlas je možné zasílat písemně, e-mailem, nebo přes elektronický formulář na adresu památkové péče Arcibiskupství olomouckého (kontakt zde). Žádost je nutno kompletně vyplnit: jméno; datum, dle pokynů ve formuláři.
 • Badatelé institucí (škol, univerzit, atd.) jsou povinni předložit potvrzení o studiu či jiný dokument od své instituce pověřující je na tématu bádat. Povolení je zasláno v písemné podobě poštou (e-mailem) na adresu uvedenou v žádosti.
 • Současně s tímto povolením by měl badatel zažádat i Arcidiecézní muzeum Olomouc o vydání příslušné fotodokumentace na základě jejich formuláře (odkaz zde) a postupovat dle pokynů jejich správce (zde).
 • Požadovaná fotodokumentace bude žadateli vydána až po schválení obou žádostí.

 

Pokyny pro filmaře

 • Pokud si filmaři zvolí pro natáčení kostel či jiný sakrální objekt (mimo objekty církevních řádů), potřebuje k tomu písemný souhlas Arcibiskupství olomouckého.
 • Žádosti o tento souhlas je možné zasílat písemně, e-mailem, nebo přes elektronický formulář na adresu památkové péče Arcibiskupství olomouckého (kontakt zde). Žádost je nutno kompletně vyplnit: jméno; datum, dle pokynů ve formuláři.
 • Spolu s vyplněnou žádostí žadatel zašle také scénář. V prostorách je zakázané natáčet nedůstojné scény (scény erotické, vulgární, scény s rasovým podtextem apod.). Pokud ve scénáři budou uvedeny, bude požadováno tyto scény vypustit.
 • Pokud jde o komerční natáčení, náleží farnosti finanční kompenzace, za odběr energií, výše se stanovuje individuálně.
 • Další záležitosti ohledně natáčení si filmaři dohodnou se správcem objektu (kontakt zde).
 • Pro filmování na Arcibiskupském zámku v Kroměříži je nutné se dohodnout s provozním zámku (odkaz zde) a souhlas s natáčením dle příslušného formuláře (zde).