Památková péče

Kontakt

Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc
2. patro, dveře č. 11

tel.: 587 405 433

mob.: 730 117 634

e-mail: pamatky@ado.cz

Úřední hodiny

Pondělí 8:00 – 14:30
Úterý 8:00 – 14:30
Středa 8:00 – 14:30
Čtvrtek 8:00 – 14:30
Pátek 8:00 – 14:30

Oddělení památkové péče

 • je zaměřeno na ochranu movitých kulturních památek, arcibiskupského sbírkového fondu, předmětů kulturní povahy a dalších artefaktů (v otázkách nemovitostí se obracejte na stavební odbor AO stavebni@ado.cz)
 • poskytuje poradenství správcům farností ohledně péče a ochrany mobiliárního fondu, poradenství v oblasti čerpání dotací na tento fond
 • spolupracuje s Národním památkovým ústavem, s Muzeem umění v Olomouci – AMO a AMK – a dalšími galeriemi a institucemi
 • zprostředkovává vydávání souhlasů pro badatelskou a publikační činnost a souhlasů s natáčením
 • zabývá se ochranou movitých památek před poškozením a odcizením, eviduje krádeže, spolupracuje s Policií ČR na Portálu systému evidence uměleckých děl (PSEUD)
 • spolupodílí se na programu Integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví (ISO)

Formuláře:

 • vyplňujte pouze elektronicky (např. v programu Word) a vyplněné zašlete na adresu pamatky@ado.cz s dostatečným časovým předstihem – minimálně 14 dní předem
 • před podáním žádosti si prostudujte podmínky pro vydání souhlasu uvedené ve formuláři

Souhlas s badatelskou činností
Je určen především pro studenty, jejichž výstupem je seminární, diplomová, dizertační či jiná práce. Dále pak pro badatele bez písemného výstupu. Společně s vlastním formulářem zašlete také potvrzení o studiu.

Souhlas s publikační činností
Je určen pro všechny (badatele, odborné pracovníky, novináře…), jejichž výstup bude publikován ať už v tištěné podobě, nebo např. na webových stránkách.

Souhlas s natáčením
Určen pro nekomerční natáčení (reportéry, studenty, filmaře) v interiérech kostelů olomoucké arcidiecéze a na zámku Kroměříž.

Hlášení o krádeži

Pokyny pro badatele

Kontakt na pracovníky


 • Tobolková Alena

  Mgr.
  Alena
  Tobolková
  DiS.
  vedoucí oddělení památkové péče, správce depozitáře
  587 405 435
  730 117 650
  tobolkova.alena@ado.cz
 • Krystyníková Kateřina

  Mgr.
  Kateřina
  Krystyníková
  pracovník památkové péče (dříve diecézní konzervátor)
  587 405 433
  730 117 634
  krystynikova.katerina@ado.cz
 • Hanzlová Michaela

  Mgr.
  Michaela
  Hanzlová
  pracovník památkové péče (dříve diecézní konzervátor)
  587 405 437
  hanzlova.michaela@ado.cz
 • Gottwald Jan

  Jan
  Gottwald
  organolog
  603 185 879
  gottwald.jan@ado.cz
 • John František

  RNDr. Mgr.
  František
  John
  Ph.D
  kampanolog
  734 602 787
  frantisek.john@post.cz