Generální vikáři

Druhým nejdůležitějším člověkem v diecézi po biskupovi je generální vikář. Zastupuje biskupa například v jednání s úřady, farnostmi a nebo v řízení zaměstnanců. Generálního vikáře musí mít každá diecéze a do funkce jej jmenuje sám biskup.

V naší arcidiecézi máme generální vikáře dva – Mons. Josefa Nuzíka (od 1. července 2009) a Mons. Antonína Baslera (od 1. října 2017); oba jsou zároveň pomocnými biskupy. Mons. Nuzík se stará o ekonomickou a personální oblast a Mons. Basler o chod úřadu arcibiskupství, některé pastorační oblasti a Centrum pro kulturu.

Mons. Josef Nuzík

pomocný biskup, generální vikář

tel.: 587 405 200

e-mail: nuzik.josef@ado.cz

Životopis
Kalendář

Mons. Antonín Basler

pomocný biskup, kancléř, generální vikář

tel.: 587 405 202

e-mail: basler.antonin@ado.cz

Životopis
Kalendář

Sekretariát