Mons. Jan Graubner

Jan Graubner se narodil 29. srpna 1948 v Brně. Po maturitě na gymnáziu ve Strážnici se hlásil na kněžský seminář. Na školu jej ale nevzali, protože neměl “dělnický původ”. Stal se proto strojírenským dělníkem v tehdejším Gottwaldově a v následujícím roce už byl přijat na olomouckou teologickou fakultu.

Po vysvěcení v roce 1973 se vrátil do Gottwaldova, ale už jako kaplan. Čekaly ho ještě dva roky na vojně, kam nastoupil ve stejném roce. Poté vykonával kaplanskou službu ve Zlíně, Valašských Kloboukách, administroval farnost Vizovice, spravoval poutní místo Provodov a farnost Horní Lhota u Luhačovic.

V roce 1990 jej papež Jan Pavel II. jmenoval pomocným biskupem olomouckým. Svěcení přijal od tehdejšího arcibiskupa Františka Vaňáka a stal se jeho generálním vikářem. Po smrti arcibiskupa přijal roli administrátora olomoucké arcidiecéze. Arcibiskupem a metropolitou moravským ho jmenoval Svatý otec 28. září 1992.

Jan Graubner je 69. biskupem a 14. arcibiskupem v Olomouci. Jeho biskupským heslem jsou slova Panny Marie v Káni Galilejské “Quod dixerit vobis, facite” – “Co vám řekne, učiňte (Jan 2,5).

Dílo

 • Od roku 1991 – předsedou České katolické charity, iniciátorem celorepublikové Tříkrálové sbírky
 • Od roku 2000 – zaštiťuje Dny lidí dobré vůle na Velehradě
 • 2005 – podnítil organizaci konference na téma Společenská angažovanost podniků v současné Evropě
 • 2007 – inicioval konferenci Etika a fotbal, určenou pro sportovní novináře, fotbalové funkcionáře a pracovníky s mládeží
 • Duchovní rádce křesťanské sportovní organizace Orel.
 • Uspořádal největší setkání vozíčkářů ve střední Evropě, ve spolupráci s Řádem maltézských rytířů.
 • Arcibiskup Graubner je otevřený pro dialog mezi státem a církví, podporuje neziskové organizace, školství a rodinu jako základ zdravé společnosti.
 • Napsal řadu článků, publikací a knih jako např. Burcování, Co říkaly věci, Biřmovanci, Eucharistie, Jak si představuji farnost dnes, Zastavení u Betléma, Proste Pána žně, Duchovní obnova s Aničkou a Manželství.

Ocenění

 • 2002 – Evropský prsten Dr. Aloise Mocka (cena pro osobnosti, které významně přispěly ke sjednocení Evropy)
 • 2003 – Záslužný Kříž I. stupně ministra obrany
 • 2003 – Řád sv. Floriána, ocenění Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
 • 2008 – vyznamenán prezidentem republiky, řád T. G. Masaryka za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity, a lidských práv.
 • Řád čestné lilie v trojlístku Zlatého stupně za vynikající zásluhy o skautské hnutí.