Výroční zprávy Arcibiskupství olomouckého

Výroční zprávy Nadace Dr. Leopolda Prečana

Rok 2021 (pdf)

Rok 2020 (pdf)

Rok 2019 (pdf)