Výroční zprávy Arcibiskupství olomouckého

Rok 2020 (pdf) – stručný informační leták (pdf)

Rok 2019 (pdf)

Rok 2018 (pdf)

Rok 2017 (pdf)

Rok 2016 (pdf)

Rok 2015 (pdf)

Rok 2014 (pdf)

Výroční zprávy Nadace Dr. Leopolda Prečana

Rok 2020 (pdf)

Rok 2019 (pdf)