OLDIN

Olomoucký arcidiecézní informátor

 

Vydává a rozšiřuje

Arcibiskupství olomoucké
Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc
IČO: 00445151

Registrace MK ČR evidenční číslo: E 23285

Redakce

Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc
e-mail: pala.josef@volny.cz

Šéfredaktor: PhDr. Josef Pala

 

 

Redakce si vyhrazuje právo na úpravu a krácení rukopisů, při výběru dává přednost textům stručným a věcným. Redakce nevrací nevyžádané rukopisy.

Objednávky a předplatné

Mgr. David Mikša
Arcibiskupství olomoucké
Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc
tel. 587 405 403, 731 595 965
e-mail: miksa.david@ado.cz

 

Rok 2024

Rok 2023

Prosinec (pdf)

Listopad (pdf)

Říjen (pdf)

Září (pdf)

Červenec – srpen (pdf)

Červen (pdf)

Květen (pdf)

Duben (pdf)

Březen (pdf)

Leden – Únor (pdf)

Rok 2022

Prosinec (pdf)

Listopad (pdf)

Říjen (pdf)

Září (pdf)

Červenec – Srpen (pdf)

Červen (pdf)

Květen (pdf)

Duben (pdf)

Březen (pdf)

Leden – Únor (pdf)

Rok 2021

Prosinec (pdf)

Listopad (pdf)

Říjen (pdf)

Září (pdf)

Červenec–Srpen (pdf)

Červen (pdf)

Květen (pdf)

Duben (pdf)

Březen (pdf)

Leden – Únor (pdf)

Archiv

Rok 2020 (zip)

Rok 2019 (zip)

Rok 2018 (zip)

Rok 2017 (zip)

Rok 2016 (zip)

Rok 2015 (zip)

Rok 2014 (zip)

Rok 2013 (zip)

Rok 2012 (zip)

Rok 2011 (zip)

Rok 2010 (zip)

Rok 2009 (zip)

Rok 2008 (zip)