Náležitosti žádosti o prozkoumání platnosti manželství

Je nutné vyplnit formulář žaloby na neplatnost manželství.

Ve formuláři je nutné uvést také alespoň dva až tři svědky, kteří mohou dosvědčit tvrzení stran, obsažené v žalobě. (Měli by to být svědkové, kteří znali procesní strany v době známosti nebo uzavření manželství, znají průběh napadaného manželství a jsou ochotni vypovídat.)

K formuláři pak přiložit:

Potvrzení o křtu manžela

Potvrzení o křtu manželky

Potvrzení o církevním sňatku

Kopii rozsudku civilního soudu o rozvodu

Podrobnou zprávu o průběhu známosti a manželství (pokud manželé podávají žalobu společně, podepíší oba jak formulář žaloby, tak podrobnou zprávu o průběhu známosti a manželství, aby soudní vikář věděl, že je oběma známa a nemusela se posílat nežalujícímu manželovi)

Případně další dokumenty, pokud existují a mohou-li dosvědčit tvrzení stran (lékařské zprávy, policejní dokumenty apod.)

O kanonickém důvodu neplatnosti manželství je lépe se poradit s odborníkem na církevní právo.