Členové soudu

Soudní vikář (předseda soudu):
P. ICDr. Libor BOTEK, Th.D.

Viceoficiálové:
P. ICLic. Mgr. Jiří Marian HUSEK, OPraem.
Mons. Mgr. Alois PEROUTKA, Th.D.

Soudcové: 
P. ICLic. ThLic. Mgr. Piotr GRZYBEK
P. ICLic. Mgr. Vít HLAVICA
P. ICLic. Mgr. Jiří Marian HUSEK, OPraem.
P. ICLic. Mgr. Miroslav JÁNĚ
P. ICLic. Mgr. Vlastimil KRAJČOVIČ
P. ICLic. Jan KULÍŠEK
P. Jan Bernard MRYKA, OFM, dr.
P. ICLic. Kazimierz PLACHTA
P. ICLic. Mgr. František PONÍŽIL
P. ICLic. Mgr. Aleš VRZALA
P. ICLic. Jiří ZÁMEČNÍK

Obhájci svazku:
Mons. ICLic. Jan MŮČKA
P. ICLic. Josef RÝZNAR
ICLic. ThLic. Mgr. Monika MENKE, Th.D.

Ochránce spravedlnosti:
P. ICLic. Josef RÝZNAR

Notář:
Mgr. Anton MENKE

Znalci:
Mgr. Lukáš ENGELMANN
Mgr. Pavlína FREMLOVÁ
Mgr. Irena LICHNOVSKÁ
prim. MUDr. Mgr. Eva ROZSÍVALOVÁ
MUDr. Pavel VANĚK
prim. MUDr. Jana ZMEKOVÁ

Moderátorka soudní kanceláře:
ICLic. ThLic. Mgr. Monika MENKE, Th.D.

Advokát a prokurátor:
ICLic. Mgr. Zdenka KONEČNÁ
ICLic. Mgr. Štěpán ŠŤASTNÍK