Auditoři ISO

Auditoři jsou soudcové, kteří nerozhodují ve věci, ale mohou provádět přípravná jednání, tedy výslechy stran a svědků. Jejich ustanovením se Interdiecézní soud snaží vyjít vstříc žadatelům o prošetření otázky platnosti jejich manželství v tom, aby oni a jejich svědkové nemuseli jezdit k výslechům až do Olomouce, ale mohli je provést blíže svému bydlišti.

Auditoři ISO z Ostravsko-opavské diecéze

P. PaedDr. Štefan Bednár O.T.
P. Mgr. Petr Bohačík
P. Josef Goryl OFM Conv.
Mgr. ICLic. Štěpán Šťastník
P. ThLic. Mgr. Przemysław A. Traczyk
P. dr. Daniel Vícha
Mons. Mgr. František Vrubel

Auditoři ISO z Olomoucké arcidiecéze

P. Mgr. Jan Hrudík
P. Mgr. Miroslav Hřib
P. pplk Mgr. Jaroslav Knichal
P. Mgr. Pavel Martinka
P. Mgr. Vladimír Mrázek
P. Mgr. Antonín Pechal
P. Mgr. František Ponížil
P. Mgr. Josef Rosenberg
P. Josef Říha
P. Mgr. Tomáš Strogan
P. Mgr. Stanislav Zatloukal