Církevní soud

Aby byla katolická církev soudržná, vytvořila pro své potřeby soubor pravidel, kterému říká kanonické právo. Inspirované je Biblí, takže kromě vztahů mezi lidmi řeší i vztah mezi člověkem a Bohem. Církevní soud je tu od toho, aby posuzoval spory v těchto věcech. Nejčastěji se zabývá přezkoumáním platnosti manželství, protože to je v katolické církvi chápáno jako celoživotní posvátný svazek.

Kontakt

Wurmova 562/9, 779 09 Olomouc
2. patro, dveře č. 5

tel.: 587 405 405

mob.: 731 402 027

e-mail: cirkevnisoud@ado.cz

Úřední hodiny

Čtvrtek 8.00 – 12.30

Abychom se Vám mohli osobně věnovat, je nutné si konzultaci dopředu domluvit telefonicky nebo e-mailem.

Kontakt na pracovníky


 • Botek Libor

  ICDr.
  Libor
  Botek
  soudní vikář
  603 341 536
  botek.libor@ado.cz
 • Menke Monika

  Mgr. ThLic. ICLic.
  Monika
  Menke
  Th.D.
  moderátorka soudní kanceláře
  587 405 405
  731 402 027
  menke.monika@ado.cz
 • Menke Anton

  Mgr.
  Anton
  Menke
  notář
  587 405 404
  731 402 027
  menke.anton@ado.cz
 • Zámečník Jiří

  ICLic.
  Jiří
  Zámečník
  soudce a biskupský delegát pro svatořečení
  587 405 410
  zamecnik.jiri@ado.cz

Interdiecézní soud v Olomouci

je církevním soudem 1. instance pro arcidiecézi olomouckou a diecézi ostravsko-opavskou. Ve 2. instanci pak řeší kauzy Diecézního církevního soudu v Brně, Metropolitního církevního soudu v Praze.

Pro řeckokatolické věřící, příslušné do Apoštolského exarchátu pro katolíky byzantsko-slovanského obřadu v České republice je v první instanci příslušným soudem Metropolitní církevní soud v Praze.

Jak se dostanete na soud? 

Pěšky: Od vlakového nádraží asi 25 min. po Masarykově třídě na Žižkovo náměstí, dále navazující ulicí 1. Máje, třetí odbočka vlevo je ulice Wurmova, kde je arcibiskupský palác, v 2. patře církevní soud. Veřejnou dopravou: O vlakového nádraží tramvají č. 2, 4 nebo 6 na zastávku u Dómu; zde vystoupit, vrátit se asi 100m, přejít tramvajovou dráhu do ulice Wurmova (opačný směr než ke katedrále). Od autobusového nádraží totéž, ale pouze tramvají č. 4.

Mapa

Církevní soud

v oblasti manželských otázek přezkoumává platnost či neplatnost uzavřeného manželství na žádost jednoho z manželů. Žalobu přijímá pouze v případě, že manželství již bylo civilním soudem pravomocně rozvedeno, protože do této chvíle zůstává naděje na usmíření manželů a je povinností všech právě tomuto smíření napomáhat.

Církevní soud nestanoví otázku viny za rozpad manželství, ale pouze zkoumá, zda bylo manželství uzavřeno platně z pohledu katolické církve, tj. zda byly dodrženy náležitosti kanonického práva v době uzavírání manželství. Pokud je manželství prohlášeno církevním soudem za neplatné, znamená to, že z pohledu církve nevzniklo a manželé mohou uzavřít nový sňatek před církví. (To nemá vliv na legitimitu dětí zplozených v tomto manželství.)

K projednávání žaloby na neplatnost manželství je příslušný soud místa, kde bylo manželství uzavřeno, nebo soud místa trvalého nebo přechodného bydliště některého z manželů, nebo soud místa, kde je většina důkazů o jeho průběhu.

Co se týče důvodů, pro které církev považuje manželství za neplatně uzavřené, se podívejte na stránku „Chápání manželství v katolické církvi“. Možnosti v konkrétním případě však nejlépe objasní pracovník církevního soudu při osobní konzultaci.