Církevní firmy

Církvi jde především o duchovní rozvoj člověka, ale zároveň chce přinášet hmatatelnou pomoc svému okolí. Pečuje o slabé a nemocné, angažuje se ve školství, věnuje se rodinám. Aby církev mohla lidem sloužit, musí na to mít zdroje. Proto se arcibiskupství aktivně věnuje i podnikání. Od lesnictví a zemědělství až po restauraci s pizzerií.

Hlavním posláním církve je duchovní služba: slavení bohoslužeb, udělování svátostí, jako je manželství a křest, nebo osobní doprovázení. Vedle toho se ovšem církev věnuje také řadě dalších činností, které jí pomáhají toto hlavní poslání lépe naplňovat: je zřizovatelem církevních škol, pořádá množství vzdělávacích a volnočasových aktivit nebo se věnuje péči o nemocné a potřebné. Toto působení se přitom neobejde bez hmotných prostředků, a v jejich zajištění pomáhá také hospodářská činnost.

Podnikatelské aktivity olomouckého arcibiskupství se orientují především na oblasti, jimž se církevní hospodaření tradičně věnovalo: arcibiskupství podniká zejména v oboru lesnictví, zemědělství a vinohradnictví a s výsledky této své činnosti pak pracuje i dále, například prostřednictvím vlastní restaurace U Kristýna nebo společnosti Arcibiskupské zámecké víno Kroměříž.

Kristýn služebník s.r.o.

Společnost Kristýn služebník byla založena v roce 2010 olomouckým arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem. Působíme na poli české a moravské církevní provincie. Naším cílem je poskytovat a zajišťovat služby pro katolickou církev a pro věřící ve spolupráci s klíčovými partnery.

Webové stránky

Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.

Společnost Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. byla založena v roce 2013, aby řádně hospodařila se svěřeným majetkem Arcibiskupství olomouckého, farností a dalších spřízněných církevních institucí. Na ploše větší než 42 tisíc hektarů lesní půdy se pečlivě staráme nejen o lesní porosty, ale i o život v nich. Arcibiskupství olomoucké je tak největším nestátním vlastníkem lesů v České republice.

Webové stránky

Arcibiskupské Zámecké Víno s.r.o.

Vsoučasnosti vlastníme 6,5ha vinic. Vinice jsou orientovány jihojihozápadním směrem. Vinice byly vysazovány v letech 1997,1998 a 2003. Odrůdová skladba Rulandské šedé, Rulandské bílé, Ryzlink rýnský, Cabernet Moravia, Svatovavřinecké a Modrý Portugal. Vinice se nachází ve vinařské oblasti Morava, podoblasti slovácké, vinařské obci Hluk a vinařské trati Husí hora. Vína z Arcibiskupských zámeckých sklepů Kroměříž, můžete ochutnat nejen u nás, ale také ve vybraných restauracích jak v Kroměříži, tak v jiných městech po České Republice.

Webové stránky

Farma Bílčice s.r.o.

Naše ekofarma Bílčice se nachází v obci Bílčice, která je součástí podhůří Nízkého Jeseníku. Převážná část pozemků, na kterých hospodaříme se nachází v katastralním uzemí Bílčice a Majůvka. Nepatrná část uzemí Roudno a Křištanovice. Zaměřujeme se především na rostlinou a živočišnou výrobu. Aktivně se podílíme na výkonu práva myslivosti ve vlastní honitbě.

Webové stránky