Pronájem sálu

K pronájmu nabízíme reprezentační prostory, které lze krátkodobě využít k pořádání společenských a kulturních akcí (recepce, konference, školení, koncerty atd.). Tuto činnost zajišťuje majetková správa Arcibiskupství olomouckého.

Pronájem reprezentačních sálů

K pronájmu nabízíme reprezentační prostory, které lze krátkodobě využít zejména k pořádání konferencí, rautů, seminářů a koncertů, které neodporují dobrým mravům a nejsou v rozporu s etikou. Sály lze využít i pro uspořádání koncertů a divadelních produkcí s duchovní náplní. Svatební obřady se zde nekonají. Prostory mají bezbariérový přístup s výtahem. Maximální kapacita je 200 osob.

Pronájem sálů podléhá schválení generálního vikáře.

Pořadatel je povinen se řídit provozním řádem sálů a dodržovat pokyny vlastníka budovy.

Slevu je možné poskytnou na základě rozhodnutí vlastníka budovy pro akce nadací, benefiční koncerty, akce neziskových a církevních organizací (po předložení písemné žádosti s podrobným odůvodněním slevy).

Pokud si přejete sál pronajmout, pokračujte prosím níže odkazem na rezervační formulář.

Kontakt

Ing. Jan Kupka

tel.: 587 405 403

e-mail: kupka.jan@ado.cz

Historie paláce

Arcibiskupský palác, který je stále oficiálním funkčním sídlem olomouckého arcibiskupa, se nachází v historickém jádru města Olomouce, v blízkosti katedrály sv. Václava, rektorátu a Filozofické fakulty Univerzity Palackého. Olomoucká rezidence je nejvýznamnější palácovou stavbou ve městě. Původně renesanční palác byl ve druhé polovině 17. století přebudován do dnešní podoby.Místo, kde na trůn nastoupil František Josef I. a před bitvou u Slavkova se radil rakouský císař s ruským carem, i budova, v níž pobývala císařovna Marie Terezie či papež sv. Jan Pavel II. – to vše je Arcibiskupský palác v Olomouci. Sály jsou vyzdobeny bohatou empírovou a neobarokní výzdobou a vybaveny dobovým mobiliářem.

Webové stránky