NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Výběrové řízení na místo vedoucího arcidiecézního Centra pro školy

By Publikováno 12. 2. 2024 Aktuality, Volná místa

Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje výběrové řízení na místo vedoucí centra pro školy s nástupem do funkce 1. září 2024.

Podmínky:

 • praktikující katolík / katolička
 • vysokoškolské vzdělání pedagogického nebo teologického směru

Předpoklady:

 • znalost dokumentů Komise (dikasteria) pro katolickou výchovu
 • znalost školské legislativy a legislativy související s provozem škol
 • znalost Správního řádu
 • znalost vzdělávacích dokumentů ČR a krajů v naší diecézi
 • orientace v Rámcových vzdělávacích programech
 • orientace ve financování a účetnictví církevních škol
 • zkušenost práce ve školství

Přihlášky zasílejte na adresu Arcibiskupství olomoucké, Centrum pro školy, Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc, a to do 15. března 2024.

K přihlášce připojte:

 • ověřené kopie dokladů o vzdělání
 • životopis
 • motivační dopis v rozsahu do třech stran

Informace o zpracování osobních údajů: V souladu s článkem 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“) si Vás Arcibiskupství olomoucké, IČ: 004 45 151, dovoluje informovat, že bude v pozici správce zpracovávat zaslané osobní údaje za účelem realizace a po dobu konání výběrového řízení na základě oprávněného zájmu správce. Další informace o zpracování a ochraně osobních údajů včetně Vašich práv naleznete na stránkách správce www.ado.cz/gdpr. Zasláním dokumentů do výběrového řízení potvrzujete, že Vám byla poskytnuta informace o zpracování osobních údajů.