NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

„Na cestě k říjnu 2024“: Diecézní fáze prohloubení souhrnné zprávy z biskupské synody

By Publikováno 5. 2. 2024 19 února, 2024 Aktuality, Synoda, Zvyrazneny

Na základě Instrukce Generálního sekretariátu Synody biskupů ze dne 11. prosince 2023, nazvaného „Na cestě k říjnu 2024“, synodální tým olomoucké arcidiecéze po dohodě s jejím administrátorem, biskupem Josefem Nuzíkem, určil postup konzultace věřících, kteří jsou přizváni k prohloubení Souhrnné zprávy biskupské synody z října 2023.

I. Věřící jsou zváni k účasti na prohloubení některých aspektů Souhrnné zprávy, určených k této konzultaci Generálním sekretariátem Synody. Jedná se o kapitoly 8–12 a 16 a 18 této zprávy, ve kterých jsou popisovány aspekty synodální obnovy katolické církve (např. témata jako Církev je misií, Ženy v životě a poslání církve, Jáhni a kněží v synodální církvi, Struktury spoluúčasti atd.).

II. Ke konzultaci je zván každý věřící arcidiecéze, přičemž tato konzultace bude vedena dle instrukcí Generálního sekretariátu Synody zapojením „lidí a skupin, které v Božím lidu zastupují různé zkušenosti, dovednosti, charismata a služby a jejichž pohled je zvláště užitečný“ pro zaměření se na otázku „Jak být synodální církví v misijním poslání?“

III. Pro tuto fázi konzultace věřících v diecézi, která je časově omezena 21. dubnem 2024, proto bylo zvoleno „kvalitativní“ kritérium, tj. zapojení se skupinek dle přináležitosti členů do různých zkušeností a služeb v církvi (kněží, trvalí jáhnové, pastorační a ekonomické rady farností, společenství mladých lidí, společenství žen, řeholníci, charismatická hnutí atd.) Synodální tým v následujících dnech osloví tyto skupiny a přizve je k účasti tak, aby se pracovní skupinky věnovaly tématu, které je relevantní vzhledem k jejich zkušenostem a službě v církvi.

IV. Komunikace mezi synodálním týmem a oslovenými skupinami bude probíhat prostřednictvím webové stránky synoda.ado.cz. Kvůli omezeným časovým možnostem je období pro konzultaci stanoveno na letošní postní dobu – tak, aby skupiny odeslaly plody své práce nejpozději do 31. března 2024.

V. Rozsah zápisu, který skupinky odešlou diecéznímu synodálnímu týmu, je stanoven na 1 800 znaků, tj. 1 normostrana A4. Diecézní tým následně do 21. dubna 2024 připraví diecézní souhrn této fáze konzultace, který bude zaslán národnímu synodálnímu týmu při ČBK.