NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Modlitby u mariánského sloupu za Boží požehnání a mír ve světě

By Publikováno 5. 2. 2024 Aktuality, Kalendář hlavní strana
Naplánovaná událost Aktuality Kalendář hlavní strana
Olomouc – Dolní nám. Mapa

V návaznosti na tradici modliteb, které církev a věřící konávali v dobách nebezpečí, pohrom, válek a epidemií, se v Olomouci uskuteční duchovní setkání s modlitbou za ukončení válek a za pokoj ve světě, s připojením se k zasvěcení všech zemí sv. Michaelovi archandělovi a se zasvěcením města Olomouce do ochrany a péče Matce Boží. Setkání začíná u mariánského sloupu na Dolním náměstí ve čtvrtek 8. února 2024 od 16.30 a pořádá ho Hnutí duchovní obnovy národa.

„Veřejné modlitby a zasvěcení dle výzvy papeže Františka jsou svědectvím víry a naděje v Boží záchranu a pomoc Matky Boží v čase nebezpečí a ohrožení míru ve světě,“ říká P. Jiří Koníček.

Duchovně se lze připojit i v soukromí – modlitbami z příručky Duchovní setkání u mariánských sloupů v ČR – a mnozí věřící se také k modlitbě spojují telefonicky.