NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Výběrové řízení na místo ředitele / ředitelky Církevní základní školy v Kroměříži

By Publikováno 2. 2. 2024 Aktuality, Volná místa

Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje výběrové řízení na místo ředitele / ředitelky Církevní základní školy v Kroměříži s nástupem do funkce 1. srpna 2024.

Podmínky:

  • praktikující katolík / katolička
  • vysokoškolské vzdělání pedagogického směru
  • a čtyřletá pedagogická praxe ve shodě se zákonem 563/2004 Sb.

Přihlášky zasílejte na adresu Arcibiskupství olomoucké, Centrum pro školy, Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc, a to do 15. března 2024.

K přihlášce připojte:

  • ověřené kopie dokladů o vzdělání
  • životopis
  • přehled praxe
  • výpis z trestního rejstříku
  • doklad o zdravotní způsobilosti
  • svou představu o církevní základní škole v rozsahu do třech stran

Informace o zpracování osobních údajů: V souladu s článkem 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“) si Vás Arcibiskupství olomoucké, IČ: 004 45 151, dovoluje informovat, že bude v pozici správce zpracovávat zaslané osobní údaje za účelem realizace a po dobu konání výběrového řízení na základě oprávněného zájmu správce. Další informace o zpracování a ochraně osobních údajů včetně Vašich práv naleznete na stránkách správce www.ado.cz/gdpr. Zasláním dokumentů do výběrového řízení potvrzujete, že Vám byla poskytnuta informace o zpracování osobních údajů.