NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Svátek Uvedení Páně do chrámu

By Publikováno 2. 2. 2024 Aktuality

Na pátek 2. února letos připadá svátek Uvedení Páně do chrámu, lidově nazývaný Hromnice. Připomínáme si událost, kdy Panna Maria a svatý Josef přinesli malého Ježíše do chrámu, aby ho obětovali Bohu. Papež Jan Pavel II. v roce 1997 spojil tento liturgický svátek s připomínkou těch, kdo v církvi zasvěcují svůj život celoživotní službě Bohu i lidstvu, a proto je také tento den Světovým dnem zasvěcených osob.

Svátek Uvedení Páně do chrámu byl dříve také označován jako „Obětování Páně“ či „Očišťování Panny Marie“. Dříve v tento den končila doba vánoční. Tento svátek je také podobenstvím ochoty zasvětit vlastní život vyšším ideálům, a proto se v katolické církvi slaví také jako Den zasvěceného života. V tento den se řeholníci a řeholnice schází k bohoslužbě a setkání se svými diecézními biskupy.

Svátek připomíná událost z evangelia sv. Lukáše (2, 22-38), kdy Maria a Josef přinesli podle židovského obyčeje Ježíše 40. den po narození do jeruzalémského chrámu, aby jej zasvětili Bohu. V chrámu se setkali s prorokyní Annou a spravedlivým starcem Simeonem, který Ježíše nazval „světlem k osvícení národů“. Křesťan má být viditelným, konkrétním, všem pochopitelným a praktickým znamením a důkazem, že přišlo Světlo na svět. Ježíšovo světlo má pro nás prvořadý význam a světlo svíce symbolizuje také Ježíše ve slavnostním průvodu, konaném církví o tomto svátku. V tento den se během bohoslužby světí svíce, které se zapalují během roku s prosbou o Boží ochranu před blesky. Jejich používání jako hromniček nám připomíná, že Pán je s námi.

V Jeruzalémě se tento svátek slavil už v 5. století, v Římě od 7. století pod názvem Setkání (řec. Hypapante). Od 10. století se objevuje v liturgických knihách na Západě název Očišťování Panny Marie. U nás se tento svátek postupně začal lidově nazývat Hromnice.

Zdroj: www.cirkev.cz