NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Skončilo 138. plenární zasedání ČBK

By Publikováno 24. 1. 2024 Aktuality

Na Arcibiskupství pražském jednali od 22. do 24. ledna 2024 biskupové Čech, Moravy a Slezska. 138. zasedání ČBK se účastnili i zástupci apoštolské nunciatury v ČR, arcibiskup Jude Thaddeus Okolo a Mons. Giuseppe Silvestrini, a rovněž zástupci mužských a ženských řeholí, sr. Krista Chládková a arciopat Prokop Siostrzonek. Jednání předcházel studijní den biskupů na téma Katecheze s dospělými.

Biskupové Čech, Moravy a Slezska se sešli již v pondělí 22. ledna odpoledne v rámci studijního dne, který věnovali katechezi dospělých. Cílem formačního dne byla analýza současné pastorační a katechetické praxe v této oblasti v jednotlivých diecézích. „Teoretické ukotvení tématu, prezentace výsledků sociologického průzkumu v diecézích, praktické příklady z pastorační a katechetické praxe přednesené zástupci katechetických center českých a moravských diecézí, to vše posloužilo biskupům k pracovní debatě, během které se hledalo nové uchopení celé problematiky, které by mělo reagovat na aktuální pastorační praxi a nové výzvy dnešní doby,“ komentuje studijní den jeho organizátor P. Mariusz Kuźniar, ředitel katechetické sekce ČBK.

V pondělí večer se biskupové účastnili společné ekumenické bohoslužby v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů v kostele sv. Vojtěcha v Praze-Dejvicích. Slavnost vedl arcibiskup pražský a předseda ČBK Jan Graubner, kázal Bronislav Matulík, 2. místopředseda ERC.

Úterní zasedání zahájil duchovním zamyšlením královéhradecký biskup Jan Vokál. Následně přítomné pozdravil apoštolský nuncius v ČR arcibiskup Jude Thaddeus Okolo, který informoval o personálních změnách na apoštolské nunciatuře v ČR. Mons. Giuseppe Silvestrini, apoštolský rada, byl pověřen Svatým otcem novou funkcí v Chile a do ČR by měla v nejbližších dnech dorazit nová posila. Arcibiskup pražský Jan Graubner, předseda ČBK, informoval přítomné o situaci v církvi v dnešní společnosti. Sestra Krista Chládková OP a arciopat Prokop Siostrzonek OSB pak krátce pohovořili o novinkách ze života mužských a ženských řeholí.

Biskupové se věnovali ekonomickým záležitostem, schválili rozpočet ČBK, Charity a České katolické charity pro rok 2024. Diskutovali také o podnětech z komisí a rad ČBK. Hovořili o přípravách na letošní Eucharistický kongres v Ekvádoru a národní pouť u příležitosti Jubilejního roku 2025, která se uskuteční v březnu 2025. Biskup Zdenek Wasserbauer informoval přítomné o zasedání Synody o synodalitě, které se jako delegát ČBK účastnil během měsíce října 2023 v Římě, a dalších krocích v synodálním procesu. Debatovali také o dokumentu Dikasteria pro nauku víry Fiducia supplicans a schválili společné pastorační vyjádření ČBK k této deklaraci (bude vydáno co nejdříve).

Biskupové také z důvodu nedávného jmenování stávajícího generálního sekretáře ČBK P. Stanislava Přibyla novým biskupem litoměřickým zvolili P. Romana Czudka, současného rektora Papežské koleje Nepomucenum, novým generálním sekretářem ČBK. Přesný termín jeho nástupu do funkce bude stanoven později.

V úterý 23. ledna slavili společnou bohoslužbu ve Svatováclavské kapli pražské katedrály. Hlavním celebrantem byl brněnský biskup Pavel Konzbul, kázal českobudějovický pomocný biskup Pavel Posád.

Zdroj: www.cirkev.cz