NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Biskup Nuzík požehnal novému harvestorovému uzlu Arcibiskupských lesů

By Publikováno 23. 1. 2024 Aktuality, Hospodaření

Dne 12. ledna 2024 se uskutečnilo slavnostní požehnání nového harvestorového uzlu, vykonal ho administrátor olomoucké arcidiecéze biskup Josef Nuzík. Této vzácné události se zúčastnili zástupci vedení společnosti Arcibiskupské lesy a statky Olomouc (ALSOL) i noví operátoři, kteří budou tuto techniku obsluhovat.

Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. pořídili novou techniku, která posílí vlastní těžební kapacity. Harvestor HSM 405H s trakčním navijákem a vyvážecí souprava HSM 208F s trakčním navijákem byly zakoupeny od společnosti Sun Forest s.r.o. Každý z těchto moderních strojů je obsluhován zkušeným operátorem, který prošel školením zajištěným výrobcem této techniky. Pro tuto investici se vedení společnosti rozhodlo v době, kdy kapacita svahové technologie v regionu ani v ČR nenaplňuje stávající potřeby.

„Hlavním důvodem pro pořízení těchto strojů je především potřeba zvýšit kapacitu společnosti při výchovných zásazích ve svazích, které jsou těžko přístupné jinou technikou. Důsledně prováděná výchova mladých lesních porostů vlastními zkušenými pracovníky dává nejlepší předpoklad do budoucna pro pěstování stabilních lesních porostů. Neopomenutelnou výhodou je také možnost operativně a efektivně zasahovat proti kůrovci v hůře dostupných terénech“ uvedl Ing. Arnošt Buček, jednatel společnosti.

Zdroj: alsol.cz