NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Ztracená kniha se vrací do Olomouce, na arcibiskupství ji předal velitel italského četnictva

By Publikováno 16. 1. 2024 21 ledna, 2024 Aktuality, Památky, Tisková zpráva

Dlouhých osmdesát let byla kniha z majetku olomoucké metropolitní kapituly ztracena. Oddíl italského četnictva pro ochranu kulturních památek zadržel roku 2022 cenný výtisk z počátku 16. století v jedné aukční síni v Terstu a jeho zástupci ji dnes (16. ledna 2024) vrátili do Olomouce.

Do Olomouce kvůli slavnostnímu předání přicestoval podplukovník Giuseppe Marseglia, zástupce velitele příslušného oddílu pro oblast severní Itálie, doprovodil ho i Luigi Portacci z téhož oddělení. Cennou knihu z jejich rukou převzal biskup Antonín Basler, děkan Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci, přítomen byl také administrátor olomoucké arcidiecéze biskup Josef Nuzík a další zástupci arcibiskupství a kapituly, za olomouckou pobočku Zemského archivu Opava pak Štěpán Kohout a za Ministerstvo kultury ČR Marek Dráč.

„Mám velikou radost, že výborná práce italských četníků pomohla k návratu tohoto výtisku zpět do majetku kapituly. Jsme vděční za jejich profesionalitu, s níž se podařilo knihu zachytit a identifikovat jako majetek naší kapituly, a děkujeme jim za jejich úsilí při ochraně kulturního dědictví. Dnešní setkání je tak mimo jiné dokladem úspěšné spolupráce a solidarity mezi evropskými národy při uchování kulturních hodnot,“ zdůraznil biskup Basler a zmínil také přínos italského kněze P. Alessia Gerettiho z Udine, který z pověření olomouckého arcibiskupství návrat knihy při jednání s italskými úřady připravil.

Dotyčná kniha nese název Postilla super epistolas et evangelia a obsahuje výklad úryvků z novozákonních epištol a evangelií, které se četly při mších v průběhu liturgického roku. Jejím editorem je blíže neznámý dominikán Vilém z Paříže (zemřel asi roku 1485), který do tisku připravil texty svého norimberského řádového spolubratra Jana Herolta (zemřel 1468).

„Kniha byla bestsellerem své doby, poprvé vyšla roku 1473 a do roku 1529 známe nejméně 140 vydání po celé západní Evropě, nejvíce v Německu a Francii. Navrácený exemplář vyšel roku 1518 ve švýcarské Basileji, dřevoryty jej bohatě vyzdobil místní umělec Urs Graf starší (zemřel asi 1528). Do hnědé kůže zdobené slepotiskem Ukřižování, drobnými postavami starozákonních hrdinů Davida a Goliáše, římského boha Apollóna a múz Thálie, Kalliopé a Euterpé, byla svázána někdy po roce 1540 v Bavorsku,“ uvedl Štěpán Kohout, archivář olomoucké pobočky Zemského archivu v Opavě.

Nastínil také další osudy svazku. „Ještě v 16. století se kniha dostala do Čech, neznámý protestant ji popsal četnými českými poznámkami na okrajích. Někdy poté přešla do vlastnictví olomouckého kanovníka Davida Pippera z Jáchymova, který ji asi koncem první čtvrtiny 17. století daroval zdejší kapitulní knihovně. Z ní zmizela za neznámých okolností krátce po roce 1940 a prostřednictvím jednoho z rakouských antikvářů se dostala do ciziny,“ shrnul Kohout a dodal: „Speciálním oddílem italského četnictva pro ochranu kulturních památek byla zadržena roku 2022 v jedné aukční síni v Terstu a nyní vrácena olomoucké kapitule.“

Fotogalerie (Pavel Langer / Člověk a Víra – další snímky zde)