NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Poselství Svatého otce ke Světovému dni nemocných: Uzdravme vztahy, abychom uzdravili nemocné!

By Publikováno 15. 1. 2024 7 února, 2024 Aktuality, Nemocní

Vatikán v sobotu 13. ledna 2024 zveřejnil poselství papeže Františka k 32. světovému dni nemocných, který si připomínáme každoročně 11. února. „Nejlepší terapií pro nemocné je nabídnout jim naši lásku a společenství, navzdory tempu našeho vlastního zběsilého života,“ píše v dokumentu mimo jiné Svatý otec.

„Není dobré, aby člověk byl sám, uzdravujte nemocné uzdravováním vztahů,“ zní téma poselství papeže Františka k 32. světovému dni nemocných, který si připomínáme 11. února 2024. Ve svém poselství, které bylo zveřejněno v sobotu, papež zkoumá zásadní význam a léčivou sílu našich vztahů s druhými lidmi a s Bohem.

Podle úryvku knihy Genesis, který hovoří o Adamovi, stojí v úvodu papežova poselství, že první Boží myšlenkou pro prvního člověka bylo, aby byl ve společenství a vztahu s ostatními bytostmi. „Náš život, odrážející se v obraze Trojice, má dosáhnout naplnění prostřednictvím sítě vztahů, přátelství a lásky, a to jak té dávané, tak té přijímané,“ říká papež. „Byli jsme stvořeni, abychom byli spolu, ne sami.“ Dodává, že tento vztahový aspekt lidství si zachovává svůj význam i ve chvílích zranitelnosti, nemoci a nejistoty, které jsou často způsobeny nástupem vážné nemoci.

Papež František dále poukazuje na to, že pandemie covid-19 a probíhající války izolovaly mnoho lidí. Dodává však, že i v zemích, kde je mír a mají větší zdroje, žije velké množství lidí, kteří jsou osamělí a dokonce opuštění kvůli stáří a nemoci. Naše „kultury vyhazování“ vyzdvihují produktivitu a individualismus na úkor těch, kteří nejsou schopni produkovat ekonomický zisk. Politici jsou podle papeže v pokušení oslabovat základní právo na zdraví a přístup ke zdravotní péči tím, že ze zdravotní péče dělají pouhé „poskytování služeb“, a zraňují tak důstojnost lidské osoby. Svatý otec vyzývá k tomu, aby systémy zdravotní péče byly doprovázeny „terapeutickou smlouvou“ mezi lékaři, pacienty a rodinnými příslušníky.

„Není dobré, aby člověk byl sám,“ vrací se papež k Božím slovům a dodává, že lidský hřích zraňuje člověka tím, že přerušuje jeho vztah s Bohem, se sebou samým, s druhými lidmi, se stvořením a jde proti hlubokému smyslu Božího projektu pro lidstvo. „Taková izolace způsobuje, že nám uniká smysl našeho života. Bere nám radost z lásky a způsobuje tísnivý pocit osamělosti ve všech rozhodujících životních etapách.“ Papež proto vyzývá všechny, aby po vzoru milosrdného Samaritána (Lk 10,25-37) nabídli soucitnou a láskyplnou blízkost nemocným. „Pečovat o nemocné tedy znamená především pečovat o jejich vztahy, a to zvláště: s Bohem, s druhými – členy rodiny, přáteli, zdravotníky, se stvořením i se sebou samými.“

Každý z nás přišel na svět, protože nás rodiče přijali, a každý z nás byl stvořen pro lásku a je povolán ke společenství a bratrství. „Nejlepší terapií pro nemocné je nabídnout jim naši lásku a společenství, navzdory tempu našeho vlastního zběsilého života,“ dodává Svatý otec. „Těm z vás, kteří prožívají nemoc, ať už dočasnou, nebo chronickou, bych chtěl říci toto: Nestyďte se za svou touhu po blízkosti a něze! Neskrývejte ji a nikdy si nemyslete, že jste pro druhé přítěží.“

V závěru Svatý otec vyzývá křesťany, aby se inspirovali Ježíšovým pohledem plným soucitu prostřednictvím modlitby a eucharistie, a tak léčili rány samoty a izolace. „Nemocní, zranitelní a chudí jsou v srdci církve. Musí být také v centru našeho lidského zájmu a pastorační pozornosti,“ uzavírá poselství nemocným papež František.

Český překlad poselství se připravuje.

Zdroj: www.cirkev.cz, foto Filip Fojtík