NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Vernisáž „Květy trpělivosti. Květinové motivy v liturgickém umění a jejich symbolický význam“

By Publikováno 9. 1. 2024 22 ledna, 2024 Aktuality, Kalendář hlavní strana
Naplánovaná událost Aktuality Kalendář hlavní strana
Olomouc – Červený kostel Mapa

Jako mocné duchovní symboly se motivy z rostlinné říše objevují již v biblických textech a posléze i v duchovní literatuře. Od středověku se však s jejich zobrazením můžeme setkat také v umění a uměleckém řemesle, kde byly často používány jako nositelé a zprostředkovatelé abstraktních myšlenek, transcendentních obsahů a významů. Krása přírody, její pestrost a variabilita byly od raného středověku vnímány jako důkaz Božího stvoření. Křehkost bytí květin byla spojována s křehkostí a zranitelností lidského života…

Panelová výstava představí zejména pestře vyšívaná, drahocenná mešní roucha a liturgické předměty s rostlinnými a květinovými motivy. V rámci vernisáže bude vystaven originál čtvrtého svazku Phytanthoza-Iconographia od německého botanika Johanna Wilhelma Weinmanna. Ambiciózní čtyřsvazkové rostlinopisné kompendium, jež vzniklo v letech 1735–1745, obsahuje 1025 ručně kolorovaných mědirytinových tabulí. V rámci botaniky se jedná o důležitou ilustrovanou encyklopedii, která ovlivnila další přírodovědce, botaniky i botanické ilustrátory.

Představena bude jedna z ilustrací – růže, královna květin, jež patří mezi nejstarší symbolické a nejčastěji vyobrazované rostliny v umění. V křesťanství souvisí s Marií, s její čistotou a panenstvím. Červená růže obecně představuje krev života i krev Ježíše Krista prolitou na kříži. Je spojována s božskou láskou.

Texty pro výstavu vznikly v rámci projektu Historické liturgické textilie v českých zemích: metodologie, inventarizace, péče a prezentace (DG18P02OVV035) financovaného z Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II). Výstava formou panelů se koná ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc a Cyrilometodějskou teologickou fakultou. Vernisáž proběhne 22. ledna 2024 od 17.00 v Červeném kostele VKOL.

Zdroj: www.vkol.cz