NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Adventní neděle versus Štědrý den

By Publikováno 22. 12. 2023 Aktuality

V letošním roce připadá Štědrý den na neděli. Neděle adventní i slavnost Narození Páně jsou na stejné úrovni co do pořadí tabulce přednosti liturgických dnů. Co to znamená pro slavení bohoslužeb?

Mše svatá

Dopolední mše svaté jsou ze 4. neděle adventní (nesmí se slavit z vigilie narození Páně [Not 1969, 405]); odpoledne a v podvečer se slaví mše z vigilie Narození Páně. V noci pak přirozeně mše svatá z Narození Páně. Mše ze slavnosti Narození Páně (v noci, za svítání, ve dne) se musejí slavit v odpovídající dobu.

Povinnost účastnit se mše svaté se týká jak 4. neděle adventní, tak slavnosti Narození Páně. Není tedy možné jít 24. prosince do kostela pouze v podvečer „jednou za oba dny“. Kdyby si člověk měl vybrat jedinou návštěvu kostela, přednost má ranní nedělní mše před podvečerní z vigilie. Záleží samozřejmě na dostupnosti kostela se mší svatou v tu kterou hodinu a na možnostech jednotlivých kněží.

Modlitba hodin

Nejasnost týkající se modlitby hodin může vyvstat u večerní modlitby 24. prosince. Má se jednat o druhé nešpory ze 4. neděle adventní, nebo první nešpory ze slavnosti Narození Páně?

Na dotaz, jaké oficium se má slavit ve dnech, kdy se takto po sobě setkávají dvě slavnosti se stejnou důležitostí, odpověděla Kongregace pro bohoslužbu a svátosti v r. 1974, že přednost má oficium aktuálního dne, tj. druhé nešpory ze 4. neděle adventní. Na druhou stranu večer se již slaví mše z vigilie. Slavení oficia by nemělo být vykloubeno z ostatního slavení a vůbec z celku života. Jestliže je již v 16.00 mše z vigilie, po níž následuje vánoční večeře a modlitba nešpor se uskuteční až po té, je samozřejmě správnější, aby se jednalo o první nešpory ze slavnosti Narození Páně. Jestliže bude první mší z Narození Páně až mše v noci, anebo dokonce za svítání, je možné vzít večer nešpory ze 4. neděle adventní.

Kompletář tento den vynechávají pouze ti, kdo absolvují noční mši svatou spojenou s prodlouženou modlitbou se čtením. Na půlnoční mši nesmí navazovat ranní chvály, ty je třeba se modlit až v odpovídající denní dobu.

Zdroj: Liturgie.cz