NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Projektový den „Poselství křesťanských Vánoc“ na Církevní ZŠ ve Veselí

By Publikováno 21. 12. 2023 Aktuality, Školy

Poslední středa adventu byla na Církevní základní škole ve Veselí nad Moravou již tradičně věnována projektovému dni. Děti měly možnost blíže se seznámit s křesťanským vnímáním vánočních svátků, a to během programu uzpůsobeného pro jednotlivé ročníky.

Na prvním stupni jsme letošní program zaměřili k uvědomění si 800. výročí pořádání živých betlémů, proto naši činnost hojně charakterizovalo ztvárnění atmosféry kolem jesliček, ať už ve výtvarném provedení či dramatickém ztvárnění.

Děti z druhého stupně např. navštívily kostel sv. Andělů strážných, kde si vyslechly vánoční zamyšlení P. Andrzeje Bystrzyckého, od P. Jana Bleši se zase dozvěděly něco nového o sv. Františkovi z Assisi. Prohlédly si výstavu betlémů na Panském dvoře, zhlédly zdramatizovanou koledu v podání Lenky Tillichové a každá třída vyrobila společný betlém. Deváťáci dopoledne věnovali prvňáčkům, pro které připravili soutěže ve vánočním duchu.

CZŠ Veselí nad Moravou